Uncategorized

Co warto mieć w lakierni? Filtry do kabiny lakierniczej

Filtry do kabiny lakierniczej to specjalne filtry przeznaczone do oczyszczania powietrza z cząstek pyłu farb i lakierów, zapobiegające przedostawaniu się ich na malowane powierzchnie. W naszej firmie można nabyć filtry różnych typów i technologii oczyszczania powietrza.

Szczegóły konstrukcyjne i typy filtrów

W ofercie sklepów najczęściej sprzedawane są następujące rodzaje filtrów do kabin lakierniczych:

  • Filtry sufitowe;
  • Filtry podłogowe;
  • Filtry kartonowe
  • Filtry wstępne.

Filtry te są w stanie oczyścić powietrze z następujących rodzajów zanieczyszczeń:

Filtry do kabiny lakierniczej chroniące przez pyłem

Jeśli w powietrzu znajdują się cząsteczki drobnych zanieczyszczeń, bardzo szybko znajdą się one na malowanej powierzchni, negatywnie wpływając na wygląd elementu. Pył jest szczególnie niebezpieczny podczas malowania karoserii samochodowych lub tworzenia designerskich przedmiotów.

Filtr sufitowy rolkowy

Filtr sufitowy rolkowy https://www.dlalakierni.pl/filtry-do-kabiny-lakierniczej szczególnie nadaje się do oczyszczania powietrza. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosuje się syntetyczne włókna poliestrowe. Filtr sufitowy rolkowy zapobiega przedostawaniu się do kabiny cząstek pyłu o wielkości 5 μm (Mikrometr) i większych.

Zapewnia płynny przepływ powietrza do pomieszczenia i eliminuje zawirowania powietrza, negatywnie wpływające na jakość malowania, dzięki specjalnej siatce wzmacniającej z poliestru na wylocie powietrza.

Filtry do kabiny lakierniczej chroniące przez cząsteczkami farby i rozpuszczalnik

Malowanie natryskowe powoduje unoszenie się w powietrzu dużych ilości pozostałości farby i rozpuszczalnika. Mogą one przedostać się do przewodów wentylacyjnych, a następnie do płuc. Aby temu zapobiec, stosuje się filtry w kabinach lakierniczych.

Podobnie jak cząsteczki farby, cząsteczki rozpuszczalników znajdujące się w powietrzu mogą dostać się do dróg oddechowych człowieka. Substancje w nim stosowane prowadzą do ryzyka zachorowania na raka i inne poważne choroby.